<< INAPOI

REGULAMENT GENERAL DE CONCURS Attraction Club Online
Articolul 1. Organizatorul
Organizatorul concursului promovat de Attraction Club Online este compania SC Premium Entertainment SRL, denumită în continuare Organizator.

Articolul 2. Eligibilitate, locul, durata și condițiile de desfășurare
La concursurile de pe Attraction Club Online se vor califica toate persoanele: • cu cetățenie română și reședința în România, • cu vârsta împlinită de 18 ani, • care își fac un cont unic pe siteul Attraction Club Online - www.attractionclub.ro.
Vor fi descalificaţi cei care nu respectă regulile de mai sus și regulile specifice fiecărui concurs în parte.
Condițiile specifice de desfășurare, locul, durata și condițiile concursului sunt explicate pe pagina fiecărui concurs.

Articolul 3. Mecanismul de participare
Pentru concursurile de pe Attraction Club Online trebuie să îţi faci un cont gratuit de pe siteul Attraction Club Online, www.attractionclub.ro, și să îndeplinești celelalte cerințe ale fiecărui concurs în parte.

Articolul 4. Premiile si conditiile de acordare
Premiile și numărul de premii vor fi anunțate și ilustrate în fiecare concurs. Câștigatorii pot fi desemnați prin jurizare sau prin tragere la sorti prin intermediul siteului www.tragerilasorti.ro dintre participantii care respecta cumulativ conditiile generale de concurs si condițiile specifice fiecărui concurs al Organizatorului.
Nu se admite acordarea contravalorii premiului în bani.

Articolul 5. Acordarea premiului
Câștigătorul va fi desemnat și publicat pe site la data anunțată pe pagina de concurs. În cazul extragerilor, se vor alege încă două variante de rezervă, în cazul în care câștigătorul nu poate fi validat.
Câștigătorul va fi contactat prin intermediul datelor înscrise pe siteul www.attractionclub.ro, prin email si/sau telefonic pentru acordarea premiului.
Premiul se trimite în maxim 30 de zile de la validarea căștigătorului.

Articolul 6. Confidentialitatea
Organizatorul se obliga sa respecte regulile de confidentialitate si de protejare a informatiilor private.
Datele personale ale participanților (telefon sau email) nu vor fi făcute publice sau oferite în scopuri publicitare terților.

Articolul 7. Litigii
Eventualele litigii survenite intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Articolul 8. Regulamentul Concursului
Regulamentul concursului este disponibil tuturor participanților, pe site, pe toata durata de derulare a acestuia. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să respecte prezentul Regulament.
În momentul trimiterii participării, Participantul declară că a luat la cunoștință prezentul Regulament, ca îl acceptă în întregime și că se obligă să îl respecte.
Organizatorul are dreptul de a aduce amendamente și completări Regulamentului concursului, acestea intrând în vigoare de la data publicării lor pe site. Este responsabilitatea participanților să se informeze despre eventualele modificări ale Regulamentului concursului.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice impedimente de participare la concurs sau la validarea Căștigătorului datorate erorilor întâlnite de participant sau a defecțiunile mijloacelor, tehnologiilor folosite pentru înregistrarea la concurs.
Eventualele reclamații pot fi depuse în termen de o săptămână de la publicarea câștigatorului prin email la online@attractionclub.ro. Examinarea unei reclamatii durează 10 zile lucrătoare, urmată de comunicarea soluției către Participantul în cauză. Reclamațile ajunse la Organizator dupa acest termen nu vor fi luate în considerare.
Prin participarea la concurs, Participantii confirmă că au citit și sunt de acord cu Regulamentul Promoției precum și cu Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.attractionclub.ro. Participanții sunt de acord cu înregistrarea datelor lor în baza de date ale Organizatorului în vederea participării la Promoții și desemnării câștigătorilor.

Declaratia de confidentialitate
Premium Entertainment SRL se obligă să prelucreze datele personale ale utilizatorilor site-ului www.attractionclub.ro in conformitate cu Legea 677/2001, care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, având numarul de operator 22239. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
PREMIUM ENTERTAINMENT SRL va asigura securitatea datelor cu caracter personal înregistrate și le va folosi numai pentru scopurile precizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justitiei. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea acestora din această bază de date.
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, puteți face o cerere în scris cu solicitarea dumneavostră pe care să o trimiteți prin poștă la adresa: PREMIUM ENTERTAINMENT SRL, Str. Agricultori nr. 16, cod 021481, sector 2, Bucuresti sau prin e-mail la adresa online@attractionclub.ro.